Tắt MacBook của bạn theo nhiều cách
Máy tính xách tay